Nyári karácsony! Akár 80 % kedvezmény
Tavaszi eladás! Akár 80% kedvezmény
Kedvezmenyes kiszereles

Panaszkezelési szabályzat

Ez a panaszkezelési tájékoztató a DaniDarx, s.r.o által forgalmazott termékekre érvényes, aminek adatai: Azonosító szám: 24209139, székhely: Sokolovská 971/193, Libeň, 190 00 Praha 9, Csehország, a prágai Városi Bíróságnál bejegyzett társaság, C szakasz, 188831 irat. Kapcsolattartó Ruslan Skopal, ügyvezető igazgató (későbbiekben csak „DaniDarx, s.r.o.“ vagy „Mi“).
Ez a reklamációs szabályzat az Általános szerződési feltételek részét képezi (későbbiekben csak ÁSZF) amiért a DaniDarx s.r.o. vállalat felel a https://www.nedeto.hu/ webáruház nevében. A reklamációs szabályzat kizárólag a vásárlókra vonatkozik. Fogyasztónak minősül minden olyan személy (fizikai személy), aki üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozásának gyakorlása körén kívül szerződést köt velünk, vagy más módon üzletet köt velünk (későbbiekben csak „fogyasztó“). 1. MELY ESETEKBEN VAGYUNK FELELŐSEK A HIBÁS ÁRUKÉRT

  1. Azt biztosítjuk a vásárlónak, hogy az áru átvételkor hibátlan. Különösen azt biztosítjuk a vásárlónak, hogy az áru átvételének időpontjában,

   1. az áru rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig azokkal a jellemzőkkel, amelyeket mi vagy a gyártó leírtunk, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel, illetve az általunk vagy a gyártó reklámja alapján elvárhatott,

   2. az áruk alkalmasak az általunk megadott célra, vagy arra, amire az ilyen típusú árukat általában használják,

   3. az áru minősége vagy kivitelezése megfelel a felek által elfogadott minőségnek vagy kivitelezésnek, vagy egy elfogadott minta vagy minta kivitelezésének, ha a minőséget vagy kivitelezést egy elfogadott minta vagy minta alapján határozták meg,

   4. az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban kézbesített,

   5. az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

  2. Ha a hiba az áru átvételétől számított egy éven belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az ellenkezőjét.

  3. A vásárlót nem illetik meg a reklamációból eredő jogok, ha olyan hibáról van szó, amelyet a szokásos gondosság mellett már az adásvételi szerződés megkötésekor, vagy ha az árut az adásvételi szerződés megkötésénél később szállítják le, akkor közvetlenül annak átvételekor ismernie kellett. A megrendelőt nem illeti meg a reklamáció joga akkor sem, ha a megrendelő az átvétel előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha a megrendelő okozta a hibát.

 2. MILYEN ESETEKBEN NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZ ÁRU HIBÁJÁÉRT, MILYEN ESETEKBEN NEM KÜLDHETI VISSZA NEKÜNK AZ ÁRUT

  1. A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a hibákért:

   1. az áru az átvétel időpontjában hibás volt, és a felek a hiba miatt a vételárból árengedményben állapodtak meg,

   2. a hibát a szokásos használatból vagy az áru jellegéből adódó elhasználódás okozta,

   3. a vásárló okozta és helytelen használatot követően, nem megfelelő tárolással, tisztítással, mechanikus sérülés következtében jött létre, mindezek olyan körülmények között amelyek nem felelnek meg a hőmérsékletnek, porosságnak, páratartalomnak, egyéb környezeti hatásoknak, és amelyeket közvetlenül mi vagy a gyártó határoz meg (általában a betegtájékoztatón / termékcímkén) és/vagy ezt jogszabály írja elő,

   4. az ügyfél által módosított áruk, és ha a hiba a módosítás következtében keletkezett,

   5. az áru olyan körülmények között történő használata, amely nem felel meg a környezeti hatásoknak - hőmérsékletnek, porosságának, páratartalomnak, kémiai és mechanikai hatásoknak, amely az eladó vagy a gyártó közvetlen irányelveitől eltér, vagy amely jogszabályi előírásokból adódik,

   6. a hibát rajtunk kívül álló külső esemény (pl. természeti esemény) okozta.

  2. Mikor nem tudja visszaküldeni nekünk az árut:

   1. ha olyan csomagolt termékről van szó, amely higiéniai okokból nem használható fel újra, vagy olyan termék, amit már felhasználtak (pl. ha a vásárló megsérti az áru védőcsomagolását vagy feltépi a biztonsági zárat, vagy ha az más módon szennyezett lehet az értékesített termék);

   2. egyéb termék, amikor az áruk higiéniai vagy más zárt csomagolásban vannak, és higiéniai vagy egészségügyi okokból nem küldhetők vissza;

   3. egyéb lezárt és nem visszaküldhető áruk (pl. hang- vagy videofelvételek és számítógépes programok);

   4. ha az általunk kézbesített termékeket visszafordíthatatlanul összekeverték más árukkal;

   5. személyre szabott termékről van szó. 1. HA A TERMÉK MEGSÉRÜL A SZÁLLÍTÁS SORÁN

  1. Csomagátvételkor mindig ellenőrizze a csomagolást, hogy nincs-e rajta sérülés. A csomag átvételével beleegyezik, hogy a csomagot sérülés nélkül vette át. Amennyiben a csomagolás sérült, azonnal jelezze a futárnak a hibát és írjanak róla hibajelentést. A hibajelentés a kiszállítónál marad.

  2. Amennyiben csak a kézbesítést követően veszi észre, hogy a csomag tartalma sérült, azonnal értesítsen minket, a kézbesítést követő legkésőbb három (3) munkanapon belül e-mailben: info@nedeto.hu vagy a reklamációs formanyomtatványon keresztül. Csatoljon mellé fotódokumentációt is, illetve egy leírást, hogy milyen hibát észlelt. Ezek az információk meggyorsítják a reklamációs folyamatot.

  3. Kérjük, vegye figyelembe, ha a reklamációt a kézbesítést követő negyedik (4.) vagy az azt követő napokon jelzi, nagy valószínűséggel futárszolgálat nem fogadja el a reklamációját. A késői reklamáció következtében kárunk keletkezhet, amit jogosultak vagyunk behajtani Önön. A csomagolást őrizze meg és fényképezze le a hibákat. 1. ROSSZ TERMÉKET KÜLDTÜNK ÖNNEK

  1. A vásárló köteles a kézbesítést követően ellenőrizni a csomag tartalmát és megbizonyosodni a termékek tulajdonságairól.

  2. Abban az esetben, ha rossz terméket, nem megfelelő mennyiséget vagy színt, vagy teljesen más terméket kapott, mint amit megrendelt vegye fel velünk a kapcsolatot ideális esetben e-mailben az info@nedeto.hu címen vagy a reklamációs formanyomtatvány segítségével. Írja le a hibát saját szavaival és írja meg, mit tartalmazott a csomag. Igyekszünk elkerülni az ilyen jellegű hibákat, alaposan ellenőrizzük a kiküldött csomagokat, de mi sem vagyunk tökéletesek. A keletkezett hibákért elnézést kérünk és mindent megteszünk azért, hogy a reklamáció a legkényelmesebb legyen Önnek és a lehető leggyorsabban rendezzük az.

  3. Amint megkaptuk a reklamációs formanyomtatványt vagy a minden fontos információt ami a rosszul küldött termékeket illeti feldolgozzuk a reklamációját. 1. TERMÉKHIBA A KÉZBESÍTÉST KÖVETŐ 120 NAPON BELÜL

  1. Ha a kézbesítéstől számított 120 napon belül hibát észlel a termékben, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben:info@nedeto.hu vagy a reklamációs formanyomtatványon keresztül.

  2. Teljes mértékben tiszteletben tartjuk, hogy jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől az erre meghatározott időtartamon belül (általában 14 nap). Mi ezt az időtartamot 120 napra bővítettük. Ebben az esetben azonban sérülésmentesen, higiénikus csomagolásban kell visszaküldeni. Ezt nem tudja teljesíteni, ha az áru hibáját a kézbesítéstől számított ezen időszakon belül fedezte fel. Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazandó jogszabályok értelmében Ön felel az áru értékcsökkenéséért. A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a legmegfelelőbb intézkedésként a hibás árut (vagy a szállítás következtében esetleg megsérült árut) reklamálja.

  3. Amint megkaptuk a reklamációs formanyomtatványt vagy minden fontos információt ami a rosszul küldött termékeket illeti feldolgozzuk a reklamációját. Szükség esetén az ügyfélszolgálatunk dolgozói kapcsolatba lépnek Önnel telefonon vagy e-mailben, hogy megegyezzünk a reklamáció további lépéseiben. Annak érdekében, hogy érdeklődjön reklamációja menetéről bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a +3616900458 telefonszámon vagy e-mailben az info@nedeto.hu címen. 1. AZ ÁRU HIBÁJÁNAK FELFEDEZÉSE A JÓTÁLLÁS IDEJÉBEN

  1. Ön köteles a hiba megjelenését követően haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül élni az áru jótállásának jogával, ellenkező esetben a bíróság nem biztosítaná Önnek a hibás teljesítésre vonatkozó jótállási jogot. Ha a hibát nem reklamálja időben, nem állhat el az adásvételi szerződéstől miatta..

  2. A vásárló jogosult élni a fogyasztási cikkekben előforduló hibák miatti jótállás jogával, a következő határidőket figyelembe véve

 • a 10 000 és 100 000 Ft értékű termékek esetében a kézbesítést követő egy évben;

 • a 100 001 és 250 000 Ft értékű termékek esetében a kézbesítést követő két évben;

 • ha a termék értéke nagyobb, mint 250 000 Ft a kézbesítéstől számított három évben.

azon áruk kivételével, amelyek csomagolásán, címkéjén, az árut kísérő használati utasításban vagy a reklámban más jogszabályi előírásoknak megfelelően tüntették fel az áru felhasználhatóságának időtartamát (azaz a minimális tartóssági/felhasználhatósági időt), a minőségi garanciára (szerződéses garanciára) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

  1. Ezen időszak (24 hónap) lejárta után a hibás árukra vonatkozó igényérvényesítési jog nem érvényesíthető. Amennyiben a szóban forgó áruk esetében lehetséges, ez az időtartam meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt az ügyfél nem használhatta az árut, mert az jogos reklamációs eljárás alatt állt. Bár a reklamációkat mindig igyekszünk a vásárló megelégedésére megoldani, egyes termékeket a csomagoláson/címkén/csomagolási információn feltüntetett utasításoknak megfelelően kell kezelni - ellenkező esetben megsérülnek. Még ha a 24 hónapos időszak nem is telt le ezekben az esetekben nem tudjuk elfogadni az Ön igényét.

  2. A jogai érvényesítése érdekében a vásárló kitölti és elküldiezt a reklamációs nyomtatványt, vagy elküldi hozzánk a szükséges információkat ezen az e-mail címen keresztül:info@nedeto.hu.

  3. Amint megkaptuk a reklamációs formanyomtatványt vagy minden fontos információt ami a rosszul küldött termékeket illeti feldolgozzuk a reklamációját. Azt a pillanatot tekintjük annak, amikor Öntől megkapjuk a reklamáció részleteit.

  4. Az árut hiánytalanul, sérülésmentesen (az reklamált hibától eltekintve), ideális esetben eredeti, sérülésmentes csomagolásban kell visszaküldeni, hogy követni tudjuk a helyes higiéniai lépéseket.

  5. Amennyiben a reklamált terméket a Frogman kft. / 18280P East Gate Business park B1- Magyar Posta, Fót 2151, Magyarország címre küldi a szállítási költségeket a vásárlónak kell térítenie. A Packeta Hungary által küldött csomagok szállítási költségei minket terhelnek.. Felhívjuk figyelmét, hogy az utánvételre küldött csomagokat nem vesszük át, így az Ön költségén visszakerül Önhöz. Ha azonban az Ön reklamációját jogosnak találják, Ön jogosult a felmerült költségek megtérítésére. Ezen költségek a legalacsonyabb szükséges költségnek tekintendők (azaz az áruknak a rendelkezésre álló legolcsóbb szállítóeszközzel történő elküldésének költsége). E költségek megtérítése iránti kérelmet legkésőbb a reklamációs jog gyakorlására nyitva álló határidő lejártát követő egy (1) hónapon belül kell benyújtani.

  6. A reklamált áru átvételét követően az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk a reklamáció kézhezvételéről és a csomag tartalmáról. 1. REKLAMÁCIÓ FELDOLGOZÁSÁNAK IDEJE

  1. A törvény (Polgárjogi Törvénykönyv) a reklamáció feldolgozásáraharminc (30) napos határidőt szabott ki a reklamáció kézbesítését kötően.

  2. Általában azonban a szükséges dokumentáció (fényképek és egyéb, az áru hibájának értékeléséhez szükséges adatok) beérkezését vagy a reklamált áru visszaszállítását követő három (3) munkanapon belül a hiba azonnali értékelését végezzük el, és előzetes véleményt küldünk az ügyfélnek - leggyakrabban e-mailben.

  3. Abban az esetben, ha a reklamált áru hibásnak bizonyul, a reklamációs eljárás a hibajog gyakorlásától számított harminc (30) napon belül lezárul. Indokolt esetben a meghatalmazott alkalmazott hosszabb időtartamban is megállapodhat az ügyféllel. Kötelesek vagyunk arra kérni, hogy a dokumentációt a lehető leghamarabb töltse ki.

  4. Ha az árut nem találjuk hibásnak, tájékoztatjuk Önt az egyéni intézkedésekről. 1. A REKLAMÁCIÓ FELDOLGOZÁSA

  1.  Abban az esetben, ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, a vevő jogosult (a) a hiba kijavítására új, hibátlan áru vagy a hiányzó áru pótlásával, vagy (b) a hiba kijavítására (ha az áru jellege ezt lehetővé és célszerűvé teszi), vagy (c) a vételárból ésszerű árengedményre, vagy (d) a szerződéstől való elállásra.

  2.  Abban az esetben, ha a hibás teljesítés nem súlyos szerződésszegésnek minősül, a vevő jogosult (a) a hiba kijavítására (új, hibátlan áru vagy a hiányzó áru pótlásával), vagy (b) a vételárból ésszerű árengedményre.

  3. Az ügyfél köteles közölni velünk, hogy milyen jogot választott a hibás teljesítésből. Ha olyan helyzet áll elő, hogy Ön nem gyakorolja időben a hibás teljesítéshez való jogát, ugyanazok a jogok illetik meg, mint a nem lényeges szerződésszegés esetén. Az ügyfél a hozzájárulásunk nélkül nem változtathatja meg a meghozott döntést; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha olyan hiba kijavítását kéri, amely javíthatatlannak bizonyul. Ha nem orvosoljuk a hibákat ésszerű időn belül, vagy ha értesítjük Önt arról, hogy nem fogjuk orvosolni a hibákat, Ön a hiba kijavítása helyett ésszerű árengedményt követelhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől.

  4. Ha az áru javítása vagy cseréje nem lehetséges, a vásárolónak jogában áll a szerződéstől való elállástól számított 8 napon belül követelni a vételár teljes visszatérítését vagy új áru szállítását. Ha az eladó úgy találja, hogy az áru javítható, akkor ezt 15 napon belül köteles eszközölni.

  5. Ha egy javítható hiba a javítást követően ismételten előfordul (harmadik reklamáció ugyanazon hiba miatt vagy negyedik reklamáció különböző hibák miatt), vagy az árun nagyobb számú hiba van (legalább három hiba egyszerre), az eladó köteles 8 napon belül új terméket szállítani a vásárlónak. Ha ez nem lehetséges, a vevő élhet a vételár visszatérítésével, a vételárból való engedményre, az áru cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra vonatkozó jogával.

  6. Ha a hibás áru javítása nem fejeződik be 30 napon belül, az eladó köteles új árut szállítani a vásárlónak az említett határidő lejártát követő 8 napon belül.

  7. Önt nem illeti meg a reklamáció joga akkor sem, ha az átvétel előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha a Ön okozta a hibát. 1. A REKLAMÁCIÓ LEZÁRÁSA

  1. A reklamáció rendezését követően az árut az Ön által megadott címre elküldjük, vagy a vételárat visszatérítjük Önnek, a reklamáció rendezéséről szóló értesítéstől számított tíz (10) napon belül.

  2. Ha a reklamált árut a fuvarozó elküldte nekünk reklamációra, a reklamáció rendezését követően automatikusan elküldjük az ügyfél címére, a reklamáció rendezésének időpontjáról és módjáról szóló visszaigazolással együtt, beleértve a reklamáció orvoslásának és időtartamának visszaigazolását, vagy a reklamáció elutasításának okait.

  3. Abban az esetben, ha a követelést jogosnak fogadjuk el, és a vevő jogosan kéri a vételár visszatérítését a követelés rendezésének módjaként, legkésőbb a követelés rendezésének módjáról szóló visszaigazolás megküldésének napjától számított tíz (10) munkanapon belül a kifizetett vételárat visszaküldjük az Ön által a reklamációs űrlapon megadott bankszámlára.

  4. Ön köteles továbbá az átvételkor ellenőrizni a reklamált árut, különösen azt, hogy az áruszállítmány tartalmazza-e mindazt, amit tartalmaznia kell. A késői megjegyzéseket nem tudjuk elfogadni. 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. Az ügyfél törvényes jogait a jelen Panaszkezelési eljárás nem érinti.

  2. A kizárólag a felhasználókra érvényes panaszkezelési szabályzat 2022. 02. 16-tól lépett hatályba és felülírja az előző panaszkezelési szabályzatot.