Nyári karácsony! Akár 80 % kedvezmény
Tavaszi eladás! Akár 80% kedvezmény
Kedvezmenyes kiszereles

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

Elérhetősége

Webáruház: Nedeto.hu

Üzemeltető: DaniDarx, s.r.o.

Székhely: Prága 9, Sokolovská 971/193, 190 00

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 24209139

ADÓSZÁM: CZ24209139

Bejegyezve: a prágai Városi Bíróságnál, C szakasz, 188831 lajstromszámon

Telefonszám: +3616900458

E-mail: info@nedeto.hu

Elérhetőség: Sokolovská 971/193, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha

A visszaküldött és reklamált termékeket ide küldje:

  1. Frogman kft. / 18280P East Gate Business park B1- Magyar Posta, Fót 2151, Hungary.

  2. Munkaidőben személyesen bármelyik Packeta csomagpontra. Használja a 906 706 15 kódot.

Az Eladó vállalja, hogy a Vevő írásbeli vagy elektronikus levelezésére haladéktalanul, legkésőbb két munkanapon belül válaszol.2. Információ

Az eladó által megadott termékinformációk és árak hitelesek, kivéve a nyilvánvaló hibákat. Az árak tartalmazzák az adót (pl. ÁFA) és egyéb költségeket, kivéve a szállítás költségét.

Az elfogadott fizetései módokat ITT tekintheti meg. Az Eladó nem számít fel díjat ez egyes fizetési módok esetében, kivéve az utánvéti díjat.

Az eladó köteles elküldeni vagy elektromos módon megosztani a vevővel a számlát. Ha az eladó úgy dönt, hogy a számlát kizárólag elektronikus formában osztja meg, az elektronikus számlának legalább a reklamáció elérhető idejéig a vevő rendelkezésére kell állnia. Az árbevételek nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ugyanakkor köteles az árbevételt az adóhatóságnál online regisztrálni.

A vásároló beleegyezik, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távközlési eszközöket használjon. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő maga téríti, ezek a költségek nem térnek el az alapdíjtól.

Az ajánlat módosítással vagy eltéréssel történő elfogadása nem minősül az ajánlat elfogadásának.

A szerződés tartalmának nem írásos formában történő megerősítése, amely eltér a szerződés ténylegesen elfogadott tartalmától, joghatás nélkül marad.

A kéretlen teljesítés vevő általi elfogadása nem jelenti az ajánlat elfogadását.

A weboldalon feltüntetett képek megegyeznek az értékesített termékkel.3. Az áru kiszállítása

Az eladó köteles az árut hiánytalanul, legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül kiszállítani a Vevőnek, kivéve, ha az egyes áruk esetében ettől eltérő szállítási határidőt határoztak meg. Ha a terméknél fel van tüntetve, hogy „raktáron“ az eladó köteles legkésőbb 2 munkanapon belül átadni a csomagot a szállítónak. A vevő köteles átvenni és kifizetni a csomagot. Ajánlott, hogy a vevő a csomagátvételt követően a lehető leghamarabb ellenőrizze a csomagot.

Az eladó az áruhoz tartózó dokumentumokat, különösen a nyugtát, az áru átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két nappal a kézbesítést követően elküldi a Vevőnek.

A vevő kérésére az eladó írásban megerősíti a vevőnek, hogy a hibás teljesítésből eredő kötelezettségek milyen mértékben és mennyi ideig állnak fenn, és a vevő hogyan gyakorolhatja az ebből eredő jogait.

A kézbesítés ára és a szállítás módja (részletes információt ITT talál)

Ha az eladó nem tartja be a szállítási vagy feladási határidőt, akkor ingyenesen szállítja az árut, és 10% kedvezmény biztosít a Vevőnek, amit a következő vásárlásakor használhat fel. A vásárló további követeléseit ez nem érinti.

Ha a vevő kötelezettségét megszegve nem veszi át az árut a kiszabott határidőn belül, köteles az eladónak a késedelem minden egyes napjára 10 Ft, de legfeljebb 300 Ft összegű tárolási díjat fizetni, az eladó jogosult az árut megfelelő módon értékesíteni, miután a vevőt e-mailben értesítette, és új ésszerű határidőt biztosított az átvételre. Az eladó a raktározás költségeit és a vásárló együttműködésének hiánya miatt sikertelenül leszállított áruk költségeit a szükséges mértékben az eladási árbevételbe beszámíthatja.4. A rendelés törlése és a fogyasztó szerződéstől való elállása

A vásárlónak a kézbesítéstől vagy a megrendelés utolsó részének átvételétől számított 30 napon belül jogában áll elállni a szerződéstől, a szállítás és fizetés módjától függetlenül. A megadott határidő elegendő, hogy a vásárló megismerje a terméket, ellenőrizze annak minőségét.

A vásárlónak jogában áll elállnia a szerződéstől akár a csomag kézbesítése előtt is.

Az elállásnyilatkozatot a vásárló 30 napon belül elküldi vagy átadja az eladónak. A vásárlónak nem kell megindokolnia, miért áll el a szerződéstől. A könnyebb kommunikáció érdekében érdemes feltüntetni a vásárlás időpontját vagy a rendelés/nyugta számát, a banki adatokat és a termék visszaküldésének módját.

Az eladó köteles legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni a vásárlónak az áru teljes összegét, valamint a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Mindezt olyan módon, ahogy a vásárló térítette a termék árát. Amennyiben az eladó több szállítási módot is kínál, a legolcsóbb módon elérhető szállítást köteles téríteni a vásárlónak. Ugyanennyi idő alatt a vásárló is köteles visszaküldeni vagy átadni az eladónak a megvásárolt terméket. Javasoljuk, hogy az árut hiánytalanul, lehetőleg az eredeti csomagolásban, kopás vagy sérülés jelei nélkül küldje vissza az eladónak (ne utánvétellel). Az eladónak joga van a visszatérítés összegéből levonni az áruban felmerült károk értékét. A termékvisszaküldéssel járó kiadásokat a vevő kötelessége téríteni.

Ha a vásárló személyesen az eladó telephelyére viszi vissza a terméket, az eladónak legkésőbb 7 napon belül vissza kell küldenie a termék árát.

Az eladó nem köteles visszaküldeni a pénz a vásárlónak mindaddig, amíg a vásárló nem küldte el az eladónak a terméket.

Ha a visszaküldött áru a vásárló kötelezettségeinek megszegése miatt megsérült, az eladó jogosult a vásárlóval szemben az áru értékének csökkenésére, és azt a visszatérítendő összegből leszámítani.

Kivételek Az elállási jog nem gyakorolható a digitális tartalom szolgáltatására irányuló szerződések esetében, ha azt nem kézzelfogható adathordozón szállították le, illetve a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében, feltéve, hogy a teljesítésre a vevő előzetes kifejezett hozzájárulásával, az elállási határidő lejárta előtt került sor; illetve az olyan szolgáltatásnyújtásra vagy áruszállításra irányuló szerződések esetében, amelyek ára az eladó akaratától függetlenül függ a pénzügyi piac ingadozásaitól; a vevő kívánságaihoz vagy személyéhez igazított áruk szállítására vonatkozó szerződések esetében, valamint romlandó árukra vonatkozó szerződések esetében, olyan árukra, amelyeket helyrehozhatatlanul összekevertek más árukkal vagy higiéniai okokból kivettek a lezárt csomagolásból, és nem lehet visszaszolgáltatni; hang- vagy képfelvételek vagy számítógépes programokra, ha a vevő megrongálta azok eredeti csomagolását; újságok, folyóiratok vagy más időszaki kiadványok szállítására; meghatározott időn belül nyújtott szállás-, szállítási, vendéglátó- vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződések vagy a nyilvános árverésekre vonatkozó jogszabályok alapján nyilvános árverés útján kötött szerződések esetén.

Az eladónak jogában áll az áru leszállítása előtt bármikor elállni a szerződéstől, ha harmadik féltől származó okok miatt nem tudja az árut ésszerű határidőn belül kézbesíteni a vásárlónak és/vagy ha nyilvánvalóvá válik, hogy a vásárló megszegte az eladóval korábban kötött szerződést.

Végezetül az eladó figyelmezteti a vásárlót, hogy a szerződés megkötése nem jön létre, ha megalapozott kétségek merülnek fel a vásárló valódi személyazonosságával kapcsolatban, vagy ha az árura vagy az árra vonatkozó információkban nyilvánvaló hibák vannak.

5. Hibás teljesítésből eredő jogok és kötelezettségek

Minőség kézbesítéskor

Ha az kézbesített áru hibás (pl. nem rendelkezik a megállapodás szerinti vagy ésszerűen elvárható tulajdonságokkal, nem alkalmas a szokásos vagy megállapodás szerinti célra, hiányos, nem megfelelő mennyiségű, súlyú vagy a minőség nem felel meg egyéb jogi, szerződéses vagy akár szerződéskötés előtti paramétereknek), ezek az áru olyan hibái, amelyekért az eladó felel.

A vásárló kérésének megfelelően kötelezheti az eladót a hiba ingyenes javítására vagy az árból ésszerű árengedmény nyújtására; ha ez nem áll arányban a hiba jellegével (különösen, ha a hiba nem távolítható el indokolatlan késedelem nélkül), igényt tarthat egy új, hibátlan termék vagy egy új, hibátlan alkatrész szállítására, ha a hiba csak ezt az alkatrészt érinti. Ezt a jog a következő határidőkkel áll fenn:

  • ha a termék értéke 10.000 és 100.000 Ft között van a kézbesítéstől számított egy évig,

  • ha a termék értéke 100.001 és 250.000 Ft között van a kézbesítéstől számított két évig,

  • ha a termék értéke nagyobb, mint 250.000 Ft a kézbesítéstől számított három évig.

Ha az áru javítása vagy cseréje nem lehetséges, a vásárolónak jogában áll a szerződéstől való elállástól számított 8 napon belül követelni a vételár teljes visszatérítését vagy új áru szállítását. Ha az eladó úgy találja, hogy az áru javítható, akkor ezt 15 napon belül köteles eszközölni.

Az áru kézbesítésétől számított tizenkét hónapon belül feltételezni kell, hogy a hiba már az áru átvételekor fennállt.

Az eladó nem köteles a vásárló igényét kielégíteni, ha bizonyítja, hogy a vevő az áru átvétele előtt tudott a hibáról, vagy azt maga okozta.

Használt áruk értékesítése esetén az eladó nem felel a korábbi használat vagy elhasználódás mértékének megfelelő hibákért. Az alacsonyabb áron értékesített termékek esetében az eladó nem felel azért a hibáért, amelyért az alacsonyabb árat kikötötték. Ebben az esetben a vásárló cserére való jogosultság helyett ésszerű árengedményre jogosult.

Hibákból eredő jog

Az eladó az áru kézbesítését követően felmerülő hibákért 12 hónapon belül felel, ha az áru értéke 10.000 és 100.000 Ft között van, 24 hónapon belül, ha az áru értéke 100.001 és 250.000 Ft között van, és 36 hónapon belül, ha az áru értéke meghaladja a 250.000 Ft-ot.

Ezen időszakon belül a vevő reklamációt nyújthat be, és a hiba miatt, amely a szerződésszegést okozta (függetlenül attól, hogy a hiba eltávolítható vagy eltávolíthatatlan) saját választása szerint dönthet:

a hiba elhárításáról új termék kiküldésével, vagy a hiányzó termék hozzáadásával;

költségmentes hibaelhárítás javítással;

árkedvezmény a vételárból; vagy

a vételár térítése szerződéstől való elállás szerint.

A lényeges szerződésszegésnek minősül az a hiba, amelyről a szerződést megszegő fél már a szerződés megkötésekor tudott, vagy tudnia kellett, hogy a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést, ha előre látta volna a hibát.

Jelentéktelen szerződésszegésnek minősülő hiba esetén (függetlenül attól, hogy a hiba eltávolítható vagy eltávolíthatatlan) a vevő jogosult a hiba eltávolítására vagy ésszerű árengedményre a vételárból.

Ha az áru javítása vagy cseréje nem lehetséges, a vásárolónak jogában áll a szerződéstől való elállástól számított 8 napon belül követelni a vételár teljes visszatérítését vagy új áru szállítását. Ha az eladó úgy találja, hogy az áru javítható, akkor ezt 15 napon belül köteles eszközölni.

Ha egy javítható hiba a javítást követően ismételten előfordul (harmadik reklamáció ugyanazon hiba miatt vagy negyedik reklamáció különböző hibák miatt), vagy az árun nagyobb számú hiba van (legalább három hiba egyszerre), az eladó köteles 8 napon belül új terméket szállítani a vásárlónak. Ha ez nem lehetséges, a vevő élhet a vételár visszatérítésének jogával.

Ha a hibás áru javítása nem fejeződik be 30 napon belül, az eladó köteles új árut szállítani a vásárlónak az említett határidő lejártát követő 8 napon belül.

Az eladó nem vállal felelősséget a normál elhasználódásból vagy a használati utasítás be nem tartásából eredő hibákért.

A kiválasztott árukra az eladó vállalja, hogy kiterjesztett szerződéses garanciát nyújt a vásárlónak.6. A reklamáció feldolgozása

A vásárló köteles a hiba felfedezéséről indokolatlan késedelem nélkül reklamációt benyújtani az eladónak vagy a javításra kijelölt személynek. Ha ezt írásban vagy elektronikus úton teszi, meg kell adnia az elérhetőséget, a hiba leírását és a panasz kezelésének módjára vonatkozó kéréseket. A formanyomtatványt ITT találja.

A vásárló köteles a hiba bejelentésekor vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az eladót az általa választott jogról. Az opció megváltoztatása az eladó beleegyezése nélkül csak akkor lehetséges, ha a vásárló olyan hiba kijavítását kérte, amely javíthatatlannak bizonyul.

Ha a vásárló nem gyakorolja időben a lényeges szerződésszegésből eredő jogát, ugyanazok a jogok illetik meg, mint a nem lényeges szerződésszegés esetén.

A vásárló köteles bemutatni a vásárlási bizonylatot. A reklamáció határideje a panasz benyújtásának (bejelentés) időpontjától kezdődik. A vásárló köteles az árut az eladónak vagy a javításra kijelölt helyre a reklamáció benyújtásával egyidejűleg vagy azt követően átadni vagy leszállítani. A szállítás közbeni sérülések elkerülése érdekében az árukat megfelelő csomagolásba kell csomagolni. Az árunak tisztának és teljesnek kell lennie, beleértve a tartozékokat is. A reklamált árut:

  • elküldheti a Frogman kft. / 18280P East Gate Business park B1- Magyar Posta, Fót 2151, Hungary. Az így keletkezett díjakat a vásárló téríti.

  • személyesen bármelyik Packeta csomagpontra viheti, használja a 906 706 15 kódot a visszaküldéshez. Ez a szolgáltatás ingyenes.

Ha a vásárló a hibás teljesítésből eredő jogát gyakorolja, az eladó köteles írásban igazolni, hogy mikor gyakorolta a jogot, valamint a javítást és a javítás időtartamát.

Az eladó köteles a panaszról haladéktalanul, legkésőbb három munkanapon belül dönteni, vagy értesíteni a vásárlót ha a döntéshez szakmai értékelésre van szükség. A szakmai értékelés szükségességéről szóló tájékoztatást is ezen időszakon belül közli az eladó a vevővel. Az eladó köteles a reklamációt, beleértve a javítást is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 14 napon belül rendezni, kivéve, ha a vásárlóval írásban hosszabb határidőben állapodtak meg. Ezen időszak után a vásárlót ugyanazok a jogok illetik meg, mintha a szerződés lényeges megszegésére került volna sor.

Ha az eladó megtagadja a hiba kijavítását, a vásárló ésszerű árengedményt követelhet az árból, vagy elállhat a szerződéstől.

A jótállási idő meghosszabbodik a reklamáció benyújtásától számítva annak rendezéséig vagy addig az időpontig, amikor a vevő köteles a terméket átvenni. Ha az árut vagy az áru egy részét kicserélik, az eladó felelőssége úgy érvényesül, mintha az árut vagy az áru egy részét újonnan vásárolták volna.

Amennyiben a követelés státuszának online nyomon követése nem lehetséges, az eladó vállalja, hogy a vásárlót kérésének megfelelően e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja.

Megalapozott igény esetén a vevő jogosult az ésszerűen felmerült költségek megtérítésére.

Az Eladó vállalja, hogy a szükséges árura vonatkozó reklamációt, beleértve a hiba elhárítását is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül rendezi, kivéve, ha a vásárlóval írásban hosszabb határidőben állapodtak meg. Alternatívaként a követelés időtartamára helyettesítő terméket is biztosíthat.

7. Személyes adatok védelme

Az eladó a szerződés tárgyának teljesítése céljából megadott személyes adatok adatkezelője.

Az adatkezelő azonosítása és elérhetőségei

társaság : DaniDarx, s.r.o.

Székhely: Prága 9, 190 00, Sokolovská 971/193

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 24209139

ADÓSZÁM: CZ24209139

Telefonszám+3616900458

E-mail: info@nedeto.hu

Elérhetőség: Sokolovská 971/193, Libeň (Praha 9), 190 00 PrahaA vásárlóink személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. A személyes adatok kezelésére és a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó szabályokat a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvek határozzák meg.

Vásárlóinknak kereskedelmi közleményeket küldünk, amelyekben a már megvásárolt termékhez kapcsolódó árukat vagy szolgáltatásokat kínálunk az ügyfél e-mail címére (kereskedelmi közlemények az ügyfeleknek). Az e-mail cím személyes adatnak minősül, és a fizikai személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletnek megfelelően kerül feldolgozásra a hasonló termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítésére irányuló jogos érdekünkön alapuló kereskedelmi kommunikáció küldése céljából. A vásárló bármikor leiratkozhat ezekről a kommunikációs csatornákról.

Sütiket használunk, amelyeket hardvereken tárolhatunk (hozzájárulás alapján vagy jogos érdekeink védelme érdekében). Az ügyfelek közvetlenül a weboldalunkon állíthatják be preferenciáikat, ahol további információkat találnak a sütik használatáról. 8. Vitarendezés

Fogyasztói panaszok peren kívüli, e-mailben történő kezelése: ruslan@nedeto.hu.

Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a következő szervezet illetékes: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, József körút 6, HU-1088 Budapest, Tel.: +36 14 59 48 00, e-mail: nfh@nfh.hu, (https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap. vagy Gazdasági Versenyhivatal, Alkotmány u. 5., H-1391 Budapest 62, POBox 211, Telefon: (0036) 1-472-8900, https://www.gvh.hu/.

Az Európai Fogyasztói Központ, József körút 6., Magyarország, H-1088 Budapest, Tel: +36/1 459 4832, Fax: +36/1 210 2538, e-mail: info@magyarefk.hu, www.magyarefk.hu a kapcsolattartó az Európia Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete alapján (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv).

A peren kívüli vitarendezés kizárólag a vásárló kérésére indul, és csak akkor, ha a vitát nem sikerült közvetlenül az eladóval rendezni. A kérelmet legkésőbb attól az időponttól számított 1 éven belül lehet benyújtani, amikor a fogyasztó először gyakorolta a jogát, amely a vita tárgyát képezi, az eladóval szemben.

A vásárlónak joga van bíróságon kívüli online vitarendezést kezdeményezni a honlapon elérhető ODR platformon keresztül.ec.europa.eu/consumers/odr/.

A fogyasztónak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján joga van a Választottbíróság előtt peren kívüli egyezségkötést kezdeményezni.

A peren kívüli egyezségi tárgyalások során a polgári törvénykönyv szerinti elévülési és jogvesztő határidők nem kezdődnek meg, illetve nem indulnak el, kivéve, ha a vitában részt vevő felek egyike kifejezetten megtagadja a tárgyalások folytatását.

Az eladó vállalja, hogy a vásárló beleegyezése esetén igyekszik megfelelni a dTest ajánlásának.

A LVII 1996 számú fogyasztóvédelmi törvény szerinti kötelezettségek betartásának felügyeletét a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság végzi, József körút 6, HU-1088 Budapest, Tel.: +36 14 59 48 00, e-mail: nfh@nfh.hu, https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap. .

9. Egyéb

A jelen feltételek alkalmazásában a vevő fogyasztónak minősül, azaz olyan személynek, aki az eladóval ellentétben a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzletszerűen vagy önálló foglalkozásának gyakorlása során jár el.

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában az eladó olyan vállalkozó, aki a vásárlóval ellentétben a szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti tevékenysége keretében vagy önállóan, szakmája gyakorlása során jár el.

Az itt nem említett egyéb kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (89/2012. sz.) és más, időről időre módosított jogszabályok az irányadóak.

A szerződésre és a kapcsolódó kérdésekre a cseh jogszabályok az irányadóak. Ez nem érinti a fogyasztónak a lakóhelye szerinti állami jogszabály biztosította jogait.

Kizárjuk az Egyesült Nemzetek nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének vagy a Bécsi Egyezménynek az alkalmazását, az egyezmény 6. cikkére hivatkozva.

Elfogadjuk, hogy az adásvételi szerződésből eredő, nemzetközi elemet tartalmazó viták rendezésére mindig a Cseh Köztársaság székhelyünk szerint kijelölt helyi bíróságai rendelkeznek helyi illetékességgel. Ez nem érinti a fogyasztónak a lakóhelye szerinti állami jogszabály biztosította jogait.

A feltételek írásos formában történő, a közös megegyezésen kívüli módosítása kizárt.

Ezek a feltételek 2022. február 16-tól érvényesek.