120 napos ingyenes csere vagy visszaküldés
A vásárlók 99 %-a ajánlja az üzletet
Több mint 250 000 darab fehérnemű áll készen azonnali szállításra
20 % KEDVEZMÉNY MINDENRE!
20 % KEDVEZMÉNY MINDENRE!

ÜZLETI FELTÉTELEK

  1. Elérhetőség

Webáruház: Nedeto.hu

Üzemeltető: DaniDarx, s.r.o.

Székhely: Sokolovská 971/193, 190 00 Prága 9

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 24209139

Adószám: CZ24209139

Bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 188831 lajstromszámon

Telefon: +3616900458

E-mail: info@nedeto.hu

Elérhetőség: Na Radosti 414 (3. sz. csarnok), 155 21 Prága - Zličín

Az áru visszaküldésére és panasztételre itt nyílik lehetőség:

  1. Kikézbesítéssel a FROGMAN s.r.o. címre (18280P), Környei út 44, 2800 Tatabánya.

  2. Személyesen bármelyik Packety fiókban a fiók nyitvatartási ideje alatt, a 906 706 15 kóddal.

Az eladó vállalja, hogy a vásárló írásos vagy elektronikus levelére haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül válaszol.2. információ

A nyilvánvaló tévedéseket kivéve az eladó által az árura és árra vonatkozóan adott információk kötelező érvényűek. Az árak a szállítási költségeket kivéve már minden adót (pl. ÁFA) és díjat tartalmaznak.

Az elfogadott fizetési módokról szóló információk ITT találhatók. Az eladó a fizetési módtól függően nem kér semmilyen díjat, kivéve az utánvéti díjat.

Az eladó köteles az árukról szóló számlát kiküldeni vagy elektronikus úton a vásárló rendelkezésére bocsátani. Ha az eladó úgy dönt, hogy a számlát kizárólag elektronikus formában bocsátja rendelkezésre, az elektronikus számlának legalább a vásárló hibás teljesítéssel kapcsolatos jogainak érvényesíthetőségi időtartama alatt a vásárló rendelkezésére kell állnia. Az árbevételek nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vásárlónak. Ezzel egyidejűleg köteles a bevételt az illetékes adószervnél online beregisztrálni.

A vásárló egyetért azzal, hogy az adásvételi szerződés telekommunikációs eszközök alkalmazásával távúton kerül megkötésre. Az adásvételi szerződés megkötéséhez igénybe vett távközlési eszközök használatával kapcsolatosan a vásárló felmerülő költségei (Internet-kapcsolat, telefonhívások) a vásárlót terhelik, miközben e költségek mértéke nem tér el az alapdíjak mértékétől.

Az ajánlat elfogadása módosítással vagy eltéréssel nem jelenti az ajánlat elfogadását.

A nem írásban megkötött szerződés tartalmának olyan elismerése, amely eltérést mutat a szerződés ténylegesen elfogadott tartalmától, nem jár joghatással.

A kéretlen teljesítés vásárló általi elfogadása nem minősül az ajánlat elfogadásának.

Az üzlet oldalain feltüntetett fényképek megfelelnek a forgalmazott árunak.3. Áru kézbesítése

Az eladó az árut hiánytalanul, legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül kiszállítja a vásárlónak, kivéve, ha az egyes árucikkek esetében eltérő szállítási határidő kerül meghatározásra. Ha az áru "raktáron" van, az eladó 2 munkanapon belül továbbítja azt. A vásárló köteles az árut átvenni és kifizetni. Ajánlott, hogy a vásárló az árut a lehető leghamarabb leellenőrizze az átvételt követően.

Az eladó az áru átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két nappal azután, hogy a vásárló átvette az árut, kiküldi a vásárlónak az árura vonatkozó dokumentumokat, különös tekintettel a számlára.

A vásárló kérésére az eladó köteles a vásárló részére írásban is megerősíteni, milyen terjedelemben és meddig érvényesítheti a vásárló a hibás teljesítésre vonatkozó igényeit.

Ár és szállítási mód (elérhető információk ITT)

Ha az eladó nem tartja be a szállítási vagy feladási határidőt, akkor az árut ingyenesen szállítja ki, és a vásárlónak a következő vásárlás vételárából 10% kedvezményt ad. A vásárló egyéb követeléseit mindez nem érinti.

Ha a vásárló kötelezettségeit megszegve a szerződés szerinti határidőn belül nem veszi át az árut, köteles az eladónak a késedelem minden egyes napja után XY Ft, de legfeljebb XY Ft összegű tárolási díjat fizetni, továbbá az eladó jogosult az árut megfelelő módon értékesíteni, miután e-mailben bizonyíthatóan értesítette a vásárlót, és ésszerű új határidőt bocsátott a rendelkezésére az áru átvételre. Az eladó jogosult a raktározás költségeit, valamint a vásárló együttműködésének hiánya miatt át nem adott áruval kapcsolatos költségeit a szükséges összegben beszámítani az eladásból származó bevételbe.4. A fogyasztói megrendelés törlése és a vásárló szerződéstől való elállása

A vásárló az áru vagy az áru utolsó részének kézhezvételét vagy kikézbesítését követő 30 napos határidőn belül, az áru átvétele vagy a fizetés módjától függetlenül, indoklás nélkül is elállhat a szerződéstől. A feltüntetett határidő arra szolgál, hogy a fogyasztó ésszerű mértékben megismerkedhessen az áru természetével, tulajdonságaival és működésével.

A vásárlónak az áru leszállítása előtt is bármikor joga van elállni a szerződéstől.

A vásárlónak 30 napos határidőn belül el kell küldenie, vagy át kell adnia a szerződéstől való elállását az eladónak. A vásárlónak nem kell megadnia a szerződéstől való elállása okát. A kommunikáció megkönnyítése érdekében javasolt feltüntetni a vásárlás dátumát vagy a szerződés/eladási okmány számát, a banki kapcsolat adatait, illetve az áru visszaküldésének kiválasztott módját.

Az eladó a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül köteles a vásárló általi fizetés módjával megegyező módon teljes egészében visszafizetni a vásárlónak az áru árát és a kézbesítésével kapcsolatos teljes összeget. Amennyiben az eladó az áru leszállítására vonatkozóan több lehetőséget is felkínál, köteles ezek közül a legolcsóbbat megtéríteni a vásárlónak. A vásárló köteles legkésőbb ugyanazon határidőn belül visszaküldeni vagy átadni az eladónak a megvásárolt árut. Az árut hiánytalanul és lehetőleg az eredeti csomagolásban kell visszajuttatni az eladónak (nem utánvéttel), miközben nem mutathatja sem kopás, sem sérülés nyomait. Az árun keletkezett kár értékét az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vásárló pénz-visszafizetési igényébe. Az áru visszaküldésével kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik.

Ha a vásárló személyesen adja vissza az árut az eladó telephelyén, az eladó a fenti összegeket a szerződéstől való elállástól számított 7 napon belül téríti vissza a vásárlónak.

Az eladó nem köteles visszaszolgáltatni az átvett pénzeszközöket a vásárlónak azelőtt, hogy a vásárló átadná a számára az árut, vagy igazolná, hogy azt az eladó részére továbbította.

Ha a visszaküldött áru a vásárló kötelezettségeinek megszegése következtében megsérült, az eladó jogosult az áru értékcsökkenése ellenében kártérítést igényelni a vásárlótól, és azt beszámítani a visszafizetendő összegbe.

Kivételek: A szerződéstől való elállás joga nem gyakorolható digitális tartalom szolgáltatására irányuló szerződések esetében, ha az nem kézzel fogható adathordozón került átadásra, illetve szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében, mindkét esetben feltételezve, hogy a teljesítésre a vásárló előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt került sor; továbbá az olyan szolgáltatásnyújtásra vagy áruszállításra irányuló szerződések esetében, amelyek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ; a vásárló kívánságaihoz vagy személyéhez igazított áruk szállítására, valamint romlandó árukra vonatkozó szerződések esetében olyan áru esetében, amelyet visszafordíthatatlanul összekevertek más árukkal vagy kivettek a lezárt csomagolásból, és higiéniai okokból már nem lehet ugyanabba visszahelyezni; hang- és képfelvételek vagy számítógépes programok szállítása esetén, ha a vásárló megsértette azok eredeti csomagolását; újságok, folyóiratok vagy más időszaki kiadványok szállítása esetén; meghatározott időben nyújtott szállás-, szállítási, vendéglátó- vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetén, továbbá a nyilvános árveréseket szabályozó törvények szerinti nyilvános árverés útján kötött szerződések esetén.

A szerződéstől való elállás mintáját ITT találja.

Az eladó jogosult a szerződéstől az áru leszállítása előtt bármikor elállni, ha harmadik féltől származó okok miatt objektíve nem tudja az árut ésszerű időn belül a vásárlónak leszállítani és/vagy ha nyilvánvalóvá válik, hogy a vásárló megszegte az eladóval korábban kötött szerződését.

Az eladó figyelmezteti a vásárlót arra is, hogy a szerződés nem jön létre, ha a vásárló valódi személyazonosságával kapcsolatban jogos kétségek merülnek fel, vagy ha az áru vagy az árra vonatkozó információk nyilvánvaló hibákat tartalmaznak.

5. Hibás teljesítésből származó jogok és kötelességek

Átvételi minőség

Ha az átvett árut hiányosságok jellemzik (pl. nem rendelkezik a megállapodás szerinti, vagy jogosan elvárt tulajdonságokkal, nem felel meg a szokásos vagy megállapodás szerinti célnak, hiányos a mennyisége, a mérete, a súlya, vagy a minősége nem felel meg más jogi vagy szerződéses, illetve szerződéskötés előtti paramétereknek), olyan áruhibákról van szó, amelyekért az eladó felelősséggel tartozik.

A vásárló igényt tarthat arra, hogy az eladó a vásárló igénye szerint ingyenesen elhárítsa a hibát, vagy az árból ésszerű árengedményt nyújtson; ha ez nem áll arányban a hiba jellegével (különösen ha a hiba nem hárítható el haladéktalanul), igényt tarthat új és hibátlan termékre, vagy ha a hiba csak bizonyos alkatrészt érint, akkor új alkatrész átadására. Ezt az igényét eddig érvényesítheti:

  • az áru átvételétől számított egy év, ha az áru értéke 10 000 és 100 000 Ft között van,

  • az áru átvételétől számított két év, ha az áru értéke 100 001 Ft és 250 000 Ft között van,

  • az áru átvételétől számított három év, ha az áru értéke meghaladja a 250 000 Ft-ot.

Ha az áru javítása vagy kicserélése nem lehetséges, a vásárló a szerződéstől való elállástól számított 8 napon belül követelheti a vételár teljes visszatérítését vagy új áru kiszállítását. Ha az eladó úgy találja, hogy az áru javítható, akkor ezt 15 napon belül megteszi.

Az áru átvételétől számított tizenkét hónapon belül feltételezhető, hogy a hiba már az áru átvételekor fennállt.

Az eladó nem köteles a vásárlói igényeknek eleget tenni, ha bizonyítást nyer, hogy a vásárló az áru hibájáról annak átvétele előtt tudott, vagy azt maga okozta.

Használt áru forgalmazása esetén az eladó nem vállal felelősséget a korábbi használatnak vagy a kopás mértékének megfelelő hibákért. Alacsonyabb áron értékesített áru esetében az eladó nem vállal felelősséget azért a hibáért, amely miatt az alacsonyabb ár megállapításra került. Cserére való jogosultság helyett a vásárló ilyen esetekben ésszerű árengedményre jogosult.

Szavatosság

Az eladó az áru átvételét követően felmerülő hibákért 12 hónapon belül felel, ha az áru értéke 10 000 és 100 000 Ft között van, 24 hónapon belül, ha az áru értéke 100 001 és 250 000 Ft között van, és 36 hónapon belül, ha az áru értéke meghaladja a 250 000 Ft-ot.

E határidőn belül a vásárló panaszt nyújthat be, és a lényeges szerződésszegést jelentő hibák esetén választása szerint (függetlenül attól, hogy a hiba orvosolható-e vagy sem) a következőket kérheti:

a hiba új áru vagy az áru hiányzó részének kiszállítása általi megszüntetése;

a hiba ingyenes kijavítása;

vételárból nyújtott mértékarányos kedvezmény; vagy

a vételár szerződéstől való elállás alapú visszatérítése.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a kötelességek olyan megsértése, amelyről a szerződést megszegő fél már a szerződés megkötésekor tudott, vagy tudnia kellett, hogy a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést, amennyiben arról tudomással bírt volna.

Olyan hiba esetén, amely mindössze jelentéktelen szerződésszegést jelent (függetlenül attól, hogy a hiba orvosolható-e vagy sem), a vásárló a hiba megszüntetésére vagy a vételárból nyújtott ésszerű kedvezményre jogosult.

Ha az áru javítása vagy kicserélése nem lehetséges, a vásárló a szerződéstől való elállástól számított 8 napon belül követelheti a vételár teljes visszatérítését vagy új áru kiszállítását. Ha az eladó úgy találja, hogy az áru javítható, akkor ezt 15 napon belül megteszi.

Ha megjavítását követően az áru ismételten meghibásodik (ugyanazon hiba harmadik, vagy különböző hibák negyedik megreklamálása esetén), illetve ha az árut nagyobb számú (egyidejűleg legalább három) hiba jellemzi, az eladó köteles 8 napon belül új árut leszállítani a vásárlónak. Ha ez nem lehetséges, a vásárló élhet a vételár visszatérítésének jogával.

Ha a hibás áru kijavítása nem fejeződik be 30 napon belül, az eladó köteles a vásárlónak a határidő lejártától számított 8 napon belül új árut kiszállítani.

Az eladó nem vállal felelősséget a standard kopásért, sem a használati utasítás be nem tartása által okozott hibákért.

Egyes kiválasztott áruk esetében az eladó vállalja, hogy kiterjesztett szerződéses garanciát nyújt a vásárlónak.6. Panaszkezelés

A hiba felfedezését követően a vásárló haladéktalanul köteles arra vonatkozó panasszal élni vagy az eladónál, vagy a javításra kijelölt személynél. Ha ezt írásban vagy elektronikusan teszi meg, fel kell tüntetnie a kapcsolattartási adatait, a hiba leírását, valamint a panaszkezelés módjára vonatkozó javaslatát. Letöltendő űrlap ITT.

A vásárló a hiba bejelentésekor vagy haladéktalanul azt követően köteles tájékoztatni az eladót arról, hogy melyik jogát kívánja érvényesíteni. A kiválasztott mód az eladó hozzájárulása nélküli megváltoztatására kizárólag akkor nyílik mód, ha a vásárló egy helyrehozhatatlannak bizonyult hiba kijavítását kérte.

Ha a vásárló nem él időben a lényeges szerződésszegésből eredő jogával, ugyanolyan jogok illeti meg, mint a szerződés kisebb jelentőségű megsértése esetén.

A vásárló köteles bizonyítani az áru megvásárlását (lehetőleg a vásárlást igazoló bizonylattal). A panasz rendezésére rendelkezésre álló határidő számítása a panasz bejelentésének (értesítésének) időpontjával kezdődik. A vásárló köteles az árut az eladónak vagy a javításra kijelölt helyre a reklamáció benyújtásával egyidejűleg vagy azt követően átadni, vagy leszállítani. A sérülések elkerülése érdekében az árut a szállításhoz megfelelően kell becsomagolni. Az árut mindig hiánytalanul, tartozékokkal együtt kell visszaküldeni. A megreklamált áru

  • a FROGMAN s.r.o. cég (18280P) következő címére küldhető vissza: (18280P), Környei út 44, 2800 Tatabánya. Az áru ilyen módon történő visszaküldésének költségei a vásárlót terhelik.

  • személyesen bármelyik Packeta fiókban a 906 706 15 kóddal. Ez a szolgáltatás a vásárló számára ingyenes.

Ha a vásárló érvényesíti a hibás teljesítésből következő szavatossági jogait, az eladó írásban igazolja a számára vissza, hogy mikor érvényesítette azokat, valamint a javítás tényét és annak időtartamát.

Az eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb azonban három munkanapon belül dönteni a panaszról, vagy arról, hogy szükség van-e a döntéshez szakértői véleményezésre. A szakértői véleményezés szükségességéről szóló információt e határidő letelte előtt közli a vásárlóval. Az eladó haladéktalanul, legkésőbb azonban a vásárló általi érvényesítéstől számított 14 napon belül - a hiba megszüntetését is beleértve - kezeli a panaszt kivéve, ha írásban hosszabb időtartamról állapodott meg vele. A szóban forgó időtartam leteltével a vásárló ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mintha súlyos szerződésszegésre került volna sor.

Ha az eladó megtagadja a tárgy hibájának megszüntetését, a vásárló ésszerű engedményt kérhet az árból, vagy felmondhatja a szerződést.

A jótállási idő meghosszabbodik a reklamáció bejelentésétől annak rendezéséig vagy addig az időpontig tartó időszakkal, amikor a vásárló köteles volt a terméket átvenni. Ha az áru vagy annak egy része kicserélésre kerül, az eladó felelőssége úgy érvényesül, mintha az árut vagy annak egy részét újonnan vásárolták volna.

Ha a panasz státuszát nem lehet online nyomon követni, az eladó vállalja, hogy a vásárló kérésének megfelelően e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja a panaszrendezésről.

Jogos panasz esetén a vásárló az ésszerűen felmerült költségek megtérítésére jogosult.

Az eladó a panaszt - a hiba megszüntetését is beleértve - haladéktalanul, legkésőbb azonban a fogyasztó általi érvényesítéstől számított 30 napon belül rendezi kivéve, ha írásban hosszabb időtartamról állapodott meg vele. Alternatív megoldásként a követelés időtartamára csereterméket is biztosíthat.

7. Személyes adatok védelme

A szerződés tárgyának teljesítése céljából megadott személyes adatok adatkezelője az Eladó.

Az adatkezelő személyazonosító és kapcsolattartási adatai

Cég: DaniDarx, s.r.o.

Székhely: Sokolovská 971/193, Prága 9, 190 00

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 24209139

Adószám: CZ24209139

Telefon: +3616900458

E-mail: info@nedeto.hu

Kapcsolattartási cím: Na Radosti 414 (3. sz. csarnok), 155 21 Prága - ZličínVásárlók személyes adatainak védelme rendkívül fontos a számunkra. A személyes adatok kezelésének és a hírlevelek küldésének szabályait az Adatvédelmi szabályzatunk szabályozza.

A vásárlóknak kapcsolódó árukat vagy szolgáltatásokat kínáló hírleveleket küldünk a vásárlók elektronikus címeire (vásárlóknak szánt hírlevelek). Az e-mail személyes adat, feldolgozására összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletével (a továbbiakban „GDPR rendelet”) hasonló termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítésére irányuló, jogos érdekünkön alapuló üzleti értesítések küldése céljából kerül sor. A hírlevelek címzettjeinek listájáról a vásárló bármikor könnyedén leiratkozhat.

A végberendezésen (hozzájárulás alapján vagy jogos érdekeink védelme érdekében) tárolt úgynevezett süti fájlokat használunk. A vásárlók közvetlenül a sütik használatáról részletesebb információkat tartalmazó weboldalunkon állíthatják be a preferenciáikat. 8. Vitás kérdések rendezése

A fogyasztói panaszok rendezését peren kívül a ruslan@nedeto.hu e-mail segítségével biztosítjuk.

Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére illetékes szervezet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, József körút 6, HU-1088 Budapest, Tel.+36 14 59 48 00, e-mail: nfh@nfh.hu, (https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap. vagy a Gazdasági Versenyhivatal, Alkotmány u. 5., H-1391 Budapest 62, Pf. 211, Telefon: (0036) 1-472-8900, https://www.gvh.hu/.

Az Európai Fogyasztói Központ, József körút 6., Hungary, H-1088 Budapest, Tel: +36/1 459 4832, Fax: +36/1 210 2538, e-mail: info@magyarefk.hu, www.magyarefk.hu, az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a fogyasztói jogviták online vitarendezéséről szóló 2009/22/EK irányelv szerinti kapcsolattartási pont.

A viták peren kívüli rendezésére kizárólag a fogyasztó kezdeményezésére kerülhet sor abban az esetben, ha a vitát nem sikerült közvetlenül rendezni az eladóval. Ez irányú indítványát a fogyasztó legkésőbb a vita tárgyát képező jogának eladónál történő első érvényesítésétől számított 1 éven belül nyújthatja be.

A fogyasztónak joga van online peren kívüli vitarendezést kezdeményezni az ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon elérhető ODR platformon keresztül.

A fogyasztónak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján joga van peren kívüli egyezségkötést kezdeményezni a Választottbíróságnál.

A Polgári Törvénykönyv szerinti elévülési és jogvesztő határidők a peren kívüli egyezségi tárgyalások időtartama alatt nem járnak le, illetve nem kezdődnek el, kivéve, ha a jogvitában részt vevő felek egyike kifejezetten megtagadja a tárgyalások folytatását.

Az Eladó vállalja, hogy a vásárló hozzájárulása esetén a dTest ajánlásának teljesítésére fog törekedni.

A fogyasztóvédelemről szóló 1996. évi LVII. törvény szerinti kötelezettségek betartásának felügyeletét a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, József körút 6, HU-1088 Budapest, Tel.+36 14 59 48 00, e-mail: nfh@nfh.hu, https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap is végzi.

9. Egyéb

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a vásárló alatt fogyasztó, azaz olyan személy értendő, aki az eladóval ellentétben a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem vállalkozói vagy önálló munkaköri feladatokat végez.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában az eladó alatt vállalkozó, azaz olyan személy értendő, aki a vásárlóval ellentétben a szerződés megkötésekor és teljesítésekor vállalkozói vagy önálló munkaköri feladatokat végez.

Az itt nem említett egyéb kérdésekre a hatályos szerkesztésű Polgári Törvénykönyv (89/2012 Tt. sz.) és egyéb jogszabályok az irányadók.

A Szerződésre és a kapcsolódó ügyekre a cseh jog az irányadó. Mindez nem sérti a vásárló lakóhelye szerinti országának jogrendjéből következő jogait.

Jelen egyezmény 6. cikkével összhangban kizárjuk az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, avagy Bécsi Egyezménynek) alkalmazását.

Megállapodunk abban, hogy az adásvételi szerződésből eredő és nemzetközi elemet is tartalmazó jogviták rendezésére, helyi illetékességgel, mindig a Cseh Köztársaság székhelyünk szerint kijelölt bíróságai rendelkeznek. Mindez nem sérti a vásárló lakóhelye szerinti országának jogrendjéből következő jogait.

Az üzleti feltételek módosítása a kölcsönösen elfogadott írásbeli megállapodástól eltérő formában kizárt.

Jelen általános üzleti feltételek 2022 február 16-tól hatályosak.


Kik vagyunk? A Nedeto.hu

Csehország legnagyobb férfi alsónadrág webshopja vagyunk, ám ez nem jelenti azt, hogy a kínálatunk csak férfi fehérneműből áll. Épp ellenkezőleg! Nálunk mindenki és minden korosztály megtalálja a neki megfelelőt. És van miből válogatni! Hazai- és világmárkákat egyaránt talál nálunk. Alsónadrágok, boxeralsók, bugyik, melltartók... Szeretné meglepni párját egy összehangolt fehérnemű duóval? Nálunk beszerezheti! Extra nagy méretet keres? Nálunk beszerezheti! Egyszerűen mindent megtalál nálunk, ami csak eszébe jut. Ez még nem minden. Ismeri a cseh Styx márkát? Nem? Akkor ezen javítsunk! A Styx márka teljes mértékben Csehországban készül és a termékek kézi ellenőrzésen esnek át. Mi pedig a fél karunkat odaadnánk a termékek minőségéért! Adjon nekik egy esélyt. Már több, mint tíz éve élvezzük amit csinálunk és arra törekszünk, hogy Ön is élvezze a vásárlást nálunk.